Inspiratiecentrum

Laat je inspireren om duurzame actie te ondernemen dankzij onze testimonials, laatste nieuwigheden en brochures. 

Nieuws

Ontdek onze laatste nieuwigheden en verschillende topics rond (lokale) CO₂-compensatie.

Testimonials

Benieuwd hoe klanten een samenwerking met ervaren? Lees hier hun testimonials.

Claire gaat voor Tomorrowland op zoek naar lokale projecten in Boom. Zo spreken we vandaag met Boomse scholen die de intentie hebben om cruciale energetische ingrepen te doen. Ook de lokale hockeyclub gaf aan – wanneer er lokaal zou gecompenseerd worden – best verder te willen gaan qua CO₂-impact dan de wet vraagt. Je ervaart hier echt dat lokale compensatie iets in gang zet. En dat is net wat zowel Tomorrowland als Claire willen: ‘iets in gang zetten wat er anders niet was geweest’.

Joris Beckers

Tomorrowland

Vanheede werkt permanent aan de reductie van zijn voetafdruk. Maar onze eigen uitstoot kunnen we niet met de vingerknip herleiden tot ‘0’. Intussen zijn wij als ‘Environmental Group’ blij dat een platform als Claire ‘CO₂-compensatie in die eigen environment’ mogelijk maakt. Dit sluit helemaal aan bij waar Vanheede voor staat.

Judith De Koninck

Vanheede

Tot op vandaag zet Futureproofed voornamelijk in op advies omtrent eigen reductieprocessen binnen bedrijven. Dit blijft uiteraard vanuit het economische standpunt van een onderneming de eerste prioriteit. Toch geven we ook aan dat we er niet gaan geraken als we enkel gaan reduceren; ‘er moet ook CO₂ terug de bodem in’. Vandaar dat wij de unieke rol van Claire in onze omgeving mee willen onderstrepen.

Steven Van Praet

Futureproofed

Torfs wil tegen 2025 CO₂-neutraal zijn op bedrijfsniveau. We werken al met 100% groene stroom, gebruiken quasi geen gas meer, en we zetten in op slimme shopcontrollers die zorgen dat de verlichting, airco, automatische deuren enz. optimaal gebruikt worden. Het laatste beetje van 200 ton krijgen we zelf niet weggewerkt en compenseren we via Claire. We zijn een lokale KMO, al 75 jaar lang, die leeft en geeft in deze lokale omgeving en daarom sluit lokaal compenseren perfect aan bij het DNA van Torfs.

Toon Torfs & Jens Beck

Torfs

Brochures

Heb je meer informatie of nuancering nodig over een specifiek onderwerp? Duik in één van onze brochures en vind de informatie die jij nodig hebt. 

file

Hoe past compensatie in jouw duurzaamheids- aanpak?

Wij geloven dat compensatie een belangrijk onderdeel is van jouw verduurzamings-aanpak.

file

Hoe maak je door lokale gecertificeerde compensatie het verschil met Claire?

Met jouw bedrijf beschik je over een enorm potentieel om écht impact te hebben.

FAQ

Bekijk onze meest gestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Contacteer ons gerust en we helpen je graag verder.  

Vragen als compenseerder

Als ‘private onderneming’ (BV) willen we laten zien dat het valoriseren van CO₂ en het ondersteunen van compensatieprojecten een serieuze zaak is. We willen echt dat de inkomsten uit CO₂-reductie of -afvang bij andere bedrijven en projecten als geloofwaardige inkomsten in het financiële model worden ingebouwd. Omdat dit een B2B dienst is, kiezen we voor een zakelijke benadering.

Om tegen 2030 reuzenstappen te kunnen zetten, zullen we geld moeten kunnen verdienen aan CO₂-reductie. Onze juridische structuur, een BV, geeft dit duidelijk weer.

Binnen de EU bestaat het Europese handelssysteem (EU-ETS). Dit is echter een ‘emissie’ systeem waarbij bedrijven werken met een soort vergunning om te vervuilen: de totale Europese hoeveelheid CO₂ wordt verdeeld voor een periode van 3 jaar en wordt daarna onderling verhandelbaar.

Bedrijven krijgen dus van de EU een maximale hoeveelheid CO₂-rechten toegewezen die ze mogen uitstoten. Stoten ze meer uit? Dan moeten ze extra rechten kopen. De 12.000 meest vervuilende bedrijven, waaronder de luchtvaartindustrie en de energiesector, moeten volgens dit systeem handelen en zijn verplicht om rechten te kopen voor hun CO₂-uitstoot. Hoe minder ze uitstoten, hoe minder ze hoeven te betalen.

Naast deze verplichte markt is er een vrijwillige markt voor CO₂-compensatie waarin Claire actief is. Binnen deze markt zijn er bedrijven en particulieren die vrijwillig hun CO2-voetafdruk willen compenseren. Zij doen dit intrinsiek vanuit hun eigen wil en ambities om impact te hebben, maar ook omdat hun eigen klanten, werknemers en omgeving van hen eisen dat ze zo duurzaam mogelijk handelen.

Claire berekent zelf geen CO2 uitstoot voor organisaties of bedrijven. Hiervoor zijn er diverse spelers in de markt waaronder onze partner Bigtrees. Wil je precies weten hoeveel je CO2 voetafdruk is vooraleer over te gaan tot actie, dan richt je je best tot een van deze spelers. Een goed duurzaamheidsbeleid ziet compensatie als een sluitstuk in een totale aanpak, dus ongeveer 10% tot 20% van deze schatting lokaal compenseren is dus nooit een overschatting maar we ldegelijk vandaag reeds onze maatschappelijke transitie versnellen!

Vragen als projectaanbieder

Claire werkt binnen een vrijemarktsysteem waarbij de instapdrempel is vastgesteld op 60 euro. Als de prijs lager is, zal de markt niet genoeg versnellen.

Wij bieden projecten de mogelijkheid om naast hun CO₂-inspanningen ook hun andere waarden (sociaal, ecologisch, innovatie, etc.) zichtbaar te maken. Op deze manier kan het project een grotere vraag en mogelijk een hogere prijs bereiken. Maar we kunnen de prijs niet zelf inschatten, het project moet zijn eigen prijs bepalen.

De 3 belangrijkste criteria voor projecten zijn: additionaliteit, duurzaamheid en geen dubbele toewijzing (claim).

Additionaliteit

Een project moet meer/snellere CO₂-reductie of -afvang realiseren dan wat de huidige wetgeving voorschrijft.

Duurzaamheid

De CO₂-reductie of -afvang van een project dient voor altijd gerealiseerd te worden.

Dubbele toewijzing (claimen)

De CO₂-reductie of -afvang van een project mag slechts terug te vinden zijn in de CO₂-boekhouding van 1 partij (die van de compensant). Een project dat zijn CO₂-reductie of -afvang verkoopt mag dit maar 1 keer doen.

Daarnaast mag de projectaanbieder gedurende de looptijd van het project (meestal 3 jaar) de CO₂-reductie of -afvang niet in mindering brengen op de eigen CO₂-boekhouding, omdat de compensator hiervoor betaalt.

CO₂-reductie is het leveren van inspanningen om minder CO₂ in de atmosfeer te brengen.

CO₂-afvang of carbon capture is de ondergrondse opslag van (afgevangen) CO₂ die vrijkomt bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen, ook wel ondergrondse CO₂-opslag genoemd (internationaal afgekort CCS voor carbon capture and storage).