“Het pure enthousiasme en de drive waarmee ze aan de slag gingen, en de doorgedreven kennis die iedereen binnen zijn of haar domein aan de dag legde, was voor mij  toch wel echt een aangename verrassing.”

Aan het woord is Bert Vandenberghe, directeur van het Sint-Lodewijkscollege. Op deze ASO school in Brugge werd het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een energiebesparingstraject. En daarmee werd tegelijkertijd ook de uitstoot aanzienlijk verminderd. Op de daken kwamen zonnepanelen met een totaal vermogen van 191 kWp. Daarnaast werden de oude gasketels vernieuwd en waterstofklaar gemaakt. En de verlichting werd helemaal opnieuw bekeken. “We besparen jaarlijks 30% op ons energieverbruik en we stoten 26 % minder CO2 uit”, aldus de fiere schooldirecteur.

“Voor ons waren de stookketels het startpunt. Die waren dringend aan vervanging toe. We hebben alles laten bestuderen en wat je dan voor pistes krijgt voorgeschoteld, ongelofelijk. Zaken waar we nooit aan zouden hebben gedacht. Heel leerzaam.”

De CO2-besparing die is verwezenlijkt wordt in de vorm van carbon credits verhandeld via het lokale CO2-compensatieplatform Claire. De koper van de credits compenseert hiermee niet alleen zijn eigen uitstoot maar investeert ook nog eens in verdere vergroening van de Brugse school. “We gaan alle jaarlijkse inkomsten sowieso herinvesteren om de huidige gebouwen te verbeteren.”, aldus directeur Vandenberghe. “Momenteel hebben we nog wel wat extra potentieel om meer panelen te leggen, maar daarvoor moeten eerst sommige daken vernieuwd worden. En ook in de verwarmingsinstallatie zit nog ruimte voor verbetering. De ketels zijn gloednieuw maar nog niet alle koppelstukken, leidingen, etcetera, zijn aangepakt. Een groot deel van onze gebouwen is 50 jaar oud, moet je weten. Daar is nog wel wat werk aan.”

Over het contact met Claire is Vandenberghe zeer te spreken. “We zijn aan hen gekoppeld door de mensen van Wattson die zonnepanelen en relighting hebben begeleid. Van begin af aan was alles 100% vlot en duidelijk. Ik vond het ook mooi om te zien hoe ook zo’n carbon credit model heel ingenieus in elkaar zit. Het is echt veel beter doordacht dan ik op voorhand wist. Het levert echt voor alle partijen een win-win situatie op en iedereen die betrokken was, droeg ook echt iets wezenlijks bij.”

Geheel in de aard van de instelling gaat het Sint-Lodewijkscollege de werken dan ook gebruiken om hun leerlingen iets bij te leren. “Er komen informatieborden op de campus. Op de website en in het magazine, dat ook door de ouders goed gelezen wordt, vertellen we over ons project. En voor de hogerejaars plannen we ook een boeiende lezing van de experts die ons begeleid hebben over wat ze gedaan hebben en wat dit betekent. Niet alleen is zo’n traject natuurlijk heel positief, maar ik stond ook echt versteld van alle mogelijkheden en keuzes die er zijn en van hoe leerzaam het is.”