Live Toelichting op het Zuivelsymposium

Tijdens het jaarlijkse zuivelsymposium van VLAM heeft één van onze co-founders het ruimere kader geschetst waarom iemand zou gaan betalen voor CO₂-compensatie. Op het programma stond ook onder meer ‘Carbon farming & carbon credits’ door Jana Roels, Consulent Klimaat en verduurzaming Boerenbond.