Dankzij start-up Claire compenseren Tomorrowland, Torfs en Qframe (Cronos Groep) hun CO2-uitstoot voortaan lokaal

Tiental toonaangevende bedrijven versnellen de klimaattransitie met Claire.

Brussel, 10 november 2022 – Een tiental toonaangevende Belgische bedrijven, waaronder het festival Tomorrowland, de schoenenketen Torfs en het softwarebedrijf Qframe (Cronos Groep), versnellen de klimaattransitie met de start-up Claire. De bedrijven compenseren voortaan hun eigen CO2-uitstoot of reduceren de CO2-uitstoot in hun keten via het matchmakingplatform. Claire maakt het mogelijk om op een betrouwbare manier de CO2-uitstoot te compenseren via duurzame projecten in de buurt. 

Om naar de klimaatneutraliteit van 2050 toe te werken zullen bedrijven enerzijds hun eigen uitstoot moeten verminderen, en anderzijds de uitstoot compenseren die ze zelf nog niet weggewerkt krijgen. De start-up Claire biedt hiervoor een oplossing. Boortmalt, Tomorrowland, Torfs, Bopro, The Ecological Entrepreneur, Qframe (Cronos Groep), Futureproofed, Milcobel en Vanheede Environment Group gaan al aan de slag met het platform, omdat ze lokale compensatie en ketenreductie als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid zien. 

Joris Beckers, CEO Love Tomorrow: “‘Elk zijn we binnen onze sector overtuigd van de positieve impact die we kunnen realiseren door zelf te reduceren én tegelijk lokaal te compenseren. Lokale compensatie heeft immers als bijkomend voordeel dat de ‘mindset’ van alle betrokkenen mee verandert en de klimaattransitie een inclusief verhaal wordt.”

Claire beschikt over een portfolio aan projecten om CO2 te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld lokale scholen, landbouwbedrijven of vormingsinstellingen zijn die overschakelen op warmtepompen of terug aan koolstofopbouw in de bodem doen. ​ Telkens ligt vast hoeveel ton CO2-uitstoot deze organisaties op jaarbasis vermijden of hoeveel ton CO2 ze terug vastleggen in de bodem. De berekening gebeurt via een ISO-gevalideerde methodiek. 

Omdat alle projecten van Claire zich in België bevinden, kan iemand die compenseert het project zelf gaan bekijken en erop toezien dat het project gerealiseerd is. Door de lokale aanpak is de administratieve kost ​ beperkt en komen de gelden maximaal terecht daar waar ze horen, namelijk bij de projecten. Bedrijven krijgen via Claire bovendien betrouwbare ISO-geverifieerde CO2-certificaten waarop vermeld staat hoeveel ton ze hebben gecompenseerd. 

Johanna Huylenbroeck, Co-founder en Managing Director Claire: “Door de lokale focus gaan we er met zijn allen in deze maatschappij op vooruit: bedrijven, non-profit-sector, overheden en burgers. Sommige bedrijven staan hier qua visie, beleid en implementatie al heel ver. Anderen staan nog in de startblokken.”

Claire is dé oplossing voor zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven als voor overheden. Hierbij kunnen bedrijven kiezen uit bestaande projecten, maar kan er ook geopteerd worden voor een ‘traject-op-maat’ waarbij projecten worden gezocht in een specifieke regio of binnen een specifieke sector.

Joris De Keijser, Co-founder Claire: “Compenseren via Claire betekent een 1-op-1-match tussen compenseerder en project en dat voor 3 jaar. Dit maakt dat het certificaat niet kan doorverkocht worden. Na 3 jaar mag een bedrijf opnieuw compenseren via Claire als het kan aantonen dat het de afgelopen 3 jaar zelf ook reductie-inspanningen heeft geleverd.”

Claire, dat deel uitmaakt van start-up accelerator Start it @KBC, ​ wil tegen 2025 binnen de vrijwillige koolstofmarkt in België 1,6 miljoen ton CO2 compenseren. Dit komt overeen met het initiëren van zo’n 5.000 projecten.