CO₂ compenseren

Benieuwd wat CO₂-compensatie precies inhoudt?

Ontdek onze unieke aanpak en hoe je begint met compenseren. 

Wat is CO₂-compensatie?

CO₂-compensatie is het compenseren van CO₂-uitstoot die je als bedrijf nog niet zelf kan vermijden. Compenseren kan via projecten die de uitstoot van CO₂ reduceren of die CO₂ capteren.

Claire biedt een oplossing om jouw duurzaamheidsambities in praktijk om te zetten en dit met een onmiddellijke en lokale impact. Hiermee geef je nabije organisaties en initiatieven de nodige boost om effectief CO2 te capteren of te reduceren. Denk bijvoorbeeld aan:  

  • Een school of rusthuis helpen met een energetische renovatie 
  • CO₂ opslaan bij een landbouwer om de bodemkwaliteit te verbeteren.  
  • En zoveel meer!  

 

Met lokale compensatie zet je concrete stappen richting CO₂-reductie, CO₂-neutraliteit of zelfs richting CO₂-positiviteit.  

Het doel van onze compensatieprojecten is niet om CO₂-uitstoot af te kopen. Integendeel, het is een belangrijk onderdeel van een duidelijke strategie om jouw CO₂-voetafdruk effectief te reduceren.   

Ik wil compenseren

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor jouw bedrijf én onze planeet!

Neem nu contact met ons op en kies projecten uit ons projectportfolio of kies voor een traject op maat.

Neem contact met ons op

The Claire way of working!

Een marktplaats om lokale klimaatinspanningen binnen België te matchen met bedrijven en organisaties die hun CO2-uitstoot op betrouwbare manier willen compenseren

Claire doet het anders. Wij geloven dat compensatie integraal deel uitmaakt van jouw verduurzamingstraject. Door een lokaal project te ondersteunen, heb je meteen impact op korte termijn én gebruik je het verduurzamingspotentieel van jouw bedrijf als hefboom. Door naast jouw eigen reductie ook te starten met compenseren, trek je immers verschillende projecten mee op gang. Als we de CO₂-winst van al deze initiatieven optellen, ontdek je al snel welke hefboom en versnelling je met Claire kan realiseren.  

Bij Claire werken we met een 3-jaarsprincipe om te voorkomen dat er ‘oneindig’ wordt gecompenseerd. Concreet betekent dit dat je een project 3 jaar lang kan ondersteunen. Het vierde jaar is de CO₂-reductie voor het project zelf.

Dankzij deze aanpak garanderen we een effectieve CO₂-reductie en stimuleren we je om jouw project persoonlijk te volgen. Bijgevolg komen er steeds nieuwe projecten in aanmerking. Zo werken we versnellend!  

De belangrijkste voordelen van onze lokale compensatieprojecten op een rij: 

Wetenschappelijk onderbouwd

Projecten met berekende CO2-reductie of -captatie

3-jaarsprincipe

Om effectieve CO₂-reductie te garanderen 

Lokale aanpak

Een onmiddellijke positieve impact op jouw (leef)omgeving

1-op-1 projecten

De compenseerder en het project zijn gedurende 3 jaar aan elkaar gelinkt; certificaten zijn dus niet verhandelbaar

 

ISO 14064 gevalideerd

De berekening van de tonnen CO2 kwam op een betrouwbare manier tot stand

Voor wie?

Elk bedrijf, elke organisatie, elke overheid of publieke instelling kan beginnen met lokale compensatie. Bij Claire ben je vrij om te kiezen hoeveel je compenseert. Er zijn geen verplichtingen om tot het CO₂-nulpunt te gaan (klimaatneutraal). Je beslist zelf hoeveel CO₂ je compenseert.

We willen uiteraard dat compenseren via Claire geen greenwashing is. Wanneer je voor een tweede maal langskomt bij Claire om te compenseren kan dit zeker, maar we vragen om aan te tonen dat je zelf ook reductie-inspanningen hebt geleverd. Je kan pas terug via Claire compenseren wanneer je in vergelijking met je vorige compensatie bij Claire ook zelf verder hebt gereduceerd. 

Afhankelijk van de ecologische doelstellingen en beschikbare middelen van jouw bedrijf, gaan we samen aan de slag om je verduurzamingsaanpak naar een hoger niveau te tillen! 

Qframe (Cronos Groep)

Bij het softwarebedrijf Qframe (Cronos Groep) is het al jaar en dag hun oprechte overtuiging dat ‘wat we uitstoten en zelf niet gereduceerd krijgen’ gewoon moet gecompenseerd worden. 

Qframe compenseert lokaal via een landbouwer die carbon farmingtechnieken toepast om het koolstofgehalte van de bodem terug op peil te brengen en via een project waarbij een vormingsinstelling een warmtepomp en zonnepanelen plaatste.

Claire - Qframe
Claire - Bopro

Bopro

Bopro is binnen de vastgoedsector een bedrijf dat de lat uitgesproken hoger legt als het gaat over duurzaamheid. Zij voegen compensatie toe als antwoord op de vraag ‘Hoe verantwoord in relatie staan met de omgeving?’.  

Voor Bopro betekent bouwen per definitie impact hebben op de omgeving, op de grond, op de bodem. Het was dus voor hen een logische keuze om iets terug te doen. 

Milcobel

Als eerste Belgische onderneming sloot zuivelcoöperatie Milcobel zich eind 2021 aan bij Claire. Milcobel is vorig jaar begonnen met de lancering van hun CO₂-neutrale Brugge Kaas, een primeur in de kaasmarkt. 

Daarbij compenseerden Milcobel zijn resterende CO₂-uitstoot initieel enkel via een windmolenproject in India, want op dat moment waren er namelijk nog geen lokale aanbieders van CO₂-compensatieprojecten. Toen ze in contact zijn gekomen met Claire, is Milcobel meteen ingestapt om lokale projecten te ondersteunen. 

Claire - Milcobel

Hoe verloopt een samenwerking?

Benieuwd hoe een samenwerking met Claire precies in zijn werk gaat? We leggen het uit aan de hand van een voorbeeldcase: 

1. Je wenst 100 ton CO₂ op jaarbasis te compenseren

Claire matcht jouw bedrijf voor 3 jaar met 1 of meerdere projecten die samen 100 ton CO₂ reduceren of capteren op jaarbasis.

Je selecteert compensatieprojecten uit onze eigen portefeuille OF je gaat op zoek naar nieuwe projecten via een traject op maat.

2. De geselecteerde projecten verkopen hun gereduceerde of gecapteerde CO₂ voor 3 jaar.

Ze mogen deze CO₂-reductie of -captatie gedurende 3 jaar dus niet in mindering brengen van hun eigen koolstofbalans. Vanaf jaar 4 mag dat wel.

Captatieprojecten (meestal bos-, natuur- of landbouwprojecten) kunnen ervoor kiezen om hun project voor een tweede periode van 3 jaar aan te bieden, aangezien deze projecten een lange termijnengagement inhouden.

Vanaf het moment dat projecten worden opgenomen in het portfolio van Claire, garanderen de initiatiefnemers van de projecten een realisatie binnen de 12 maanden.

3. Je betaalt voor de 100 ton compensatie 

De berekening = [(100 ton x 3 jaar x de prijs per ton CO₂) + éénmalige aansluitingskost].

De aansluitingskost varieert van klein over middelgroot tot groot bedrijf en bedraagt respectievelijk €1.500, €3.500 en €8.000.

Stel dat de prijs €80 per ton CO₂ zou zijn, dan gaat van de €24.000 in dit voorbeeld €19.200 naar de projecten.

4. Je wacht op het moment van realisatie van het project 

5. Zodra het project gerealiseerd is, bezorgt Claire het CO₂-certificaat aan zowel jouw bedrijf als aan het project.

Vanaf dat moment mag je de gereduceerde of de gecapteerde CO₂ die op het ISO-geverifieerd certificaat vermeld staat voor 3 jaar op rij opnemen in zijn CO₂-boekhouding. 

6. De match houdt ook in dat het project gedurende 3 jaar beeldmateriaal voorziet voor de compenseerder.

Bovendien heeft een project de vrijheid om naast het beeldmateriaal ook andere zaken aan te bieden die ervoor zorgen dat er een sterke onderlinge betrokkenheid is zoals de ruimte ter beschikking stellen voor een HR-activiteit of een uitnodiging voor de inhuldiging van het compensatieproject.